Bezpłatny dostęp do danych dla firm

Informacje z Hurtowni danych są dostępne dla każdego zainteresowanego do wykorzystania, przetwarzania i przekazywania w dowolnych celach. Dla biznesu stanowią bezpłatne i łatwo dostępne źródło informacji, przygotowywania raportów i analiz oraz opracowywania strategii biznesowych. W oparciu o ideę otwartości danych resort Rozwoju, Pracy i Technologii stworzyło Hurtownię danych, która jest dostępna pod adresem dane.biznes.gov.pl. Udostępniono tam informacje o przedsiębiorcach zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Hurtownia udostępnia obecnie najbardziej popularne raporty i dane dotyczące przedsiębiorców. Raporty, które można otrzymać zawierają informacje statystyczne o liczbie zarejestrowanych działalności gospodarczych w Polsce, czy strukturze wiekowej. Możliwe jest  samodzielne wybieranie parametrów, w zależności od potrzeb. Z hurtowni 

2021-06-08T12:51:05+01:008 czerwca, 2021|

Będzie możliwość samodzielnego badania trzeźwości przez pracodawcę

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków. Bezpośredniemu impulsem do wprowadzenia nowych przepisów stał się wypadek, jaki wydarzył się w ubiegłym roku w Warszawie, w którym kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki, po czym runął z wiaduktu. Z ustaleń śledczych wynika, że jego kierowca był pod wpływem narkotyków. Zmiana przepisów m, zdaniem resortu, przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko pracowników, ale i innych osób. Postulaty w tym zakresie są zgłaszane głównie przez pracodawców z branży ochrony osób i mienia, transportu drogowego, w tym komunikacji miejskiej, a także budownictwa. To pracodawcy z tych branż są przede wszystkim zainteresowani wprowadzeniem projektowanych regulacji. Jak jest obecnie?

2021-06-08T12:49:01+01:008 czerwca, 2021|

WSA w Kielcach: skarbówka sama powinna ustalić strony postępowania

Okoliczność, że spółki nie poinformowały urzędu skarbowego o przejęciu, nie zmienia faktu, że obowiązkiem organu jest samodzielne ustalenie strony postępowania w dostępnych rejestrach KRS. W wyniku przejęcia spółki decyzję Dyrektora Izby Skarbowej skierowano do podmiotu, który nie istniał. W dacie wydania decyzji, w obrocie prawnym nie było już tej spółki, w związku z czym decyzja została skierowana do podmiotu nie będącego stroną w sprawie, co stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności. Podnoszona przez skarbówkę w odpowiedzi na skargę okoliczność, że w rejestrze prowadzonym dla spółki brakowało adresu spółki przejmującej, nie zmienia zdaniem kieleckiego WSA faktu skierowania przez organ decyzji do podmiotu nie będącego stroną postępowania. Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny i znając nazwę spółki organ mógł w tymże rejestrze zidentyfikować spółkę nowo powstałą, lub zwrócić się o informację do działa

2021-06-08T12:48:46+01:008 czerwca, 2021|

Od 3 czerwca obowiązują nowe przepisy ws. przewożenia pieniędzy przez granicę

Już obowiązują przepisy UE, które rozszerzają obowiązki osób przewożących pieniądze przy wjeździe i wyjeździe z UE. Chodzi o kwoty powyżej 10 000 euro. Jeśli będzie to kwota co najmniej 10 000 euro, to przy wjeździe i wyjeździe z UE trzeba będzie złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu znaczenia. Dotyczy to przepływu środków pieniężnych w transporcie, na przykład pieniędzy wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii w przesyłkach pocztowych, kurierskich, cargo lub ładunkach kontenerowych. Rozszerzono także definicję środków pieniężnych o towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości i karty przedpłacone. Osoba, która przewozi co najmniej 10 000 euro, wjeżdżając do Unii lub wyjeżdżając z niej, musi złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub org

2021-06-08T12:46:21+01:008 czerwca, 2021|

Koniec związku i wycofanie się z kredytu a PIT

Zawarcie umowy zwolnienia z długu oraz aneksu do umowy kredytowej powoduje, że zwolniony z tych obowiązków podatnik nie musi płacić podatku dochodowego. Z wydanej niedawno interpretacji skarbówki wynika, że jeśli dojdzie do odpisania jednej ze stron od kredytu to nie ma obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za czynność zwolnienia z długu. Interpretację wydano na wniosek podatnika, który kupił wraz z byłą partnerką nieruchomość na współwłasność (w udziale po ½), częściowo ze środków własnych, częściowo z kredytu hipotecznego. W związku z rozpadem związku podatnicy doszli do porozumienia, że zniosą współwłasność udziału w nieruchomości w ten sposób, że podatnik przeniesie 1/2 udziałów na własność byłej partnerki, która stanie się jedynym właścicielem nieruchomości. Strony podpisały notarialną umowę nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości (bez spłat i dopłat na r

2021-06-08T12:46:12+01:008 czerwca, 2021|

Dobra wiadomość na wynajmujących

NSA na wniosek Rzecznika MŚP podjął uchwałę w zakresie opodatkowania najmu składników majątkowych nie zakwalifikowanych do majątku związanego z działalnością gospodarczą. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że uzyskiwane przez podatników przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, zalicza się bez ograniczeń do źródła przychodów prywatnych, chyba że stanowią składnik wprowadzony przez nich do majątku związanego z działalnością gospodarczą. Sprawa była prowadzona na wniosek Rzecznika MŚP, który odnosząc się do uchwały stwierdził, że to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy wynajmują składniki majątku wycofane z działalności gospodarczej i opodatkowują najem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Uchwała uniemożliwia organom podatkowym opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu tych składników majątkowych jako przychodów z działalności g

2021-05-26T20:55:25+01:0026 maja, 2021|
Przejdź do góry