Łatwiejsze zakładanie firmy, mniej wymogów regulacyjnych, szybsze procedury administracyjne, rozwój najmniejszej działalności gospodarczej, w tym rzemiosła czy krótszy czas kontroli – to tylko niektóre z rozwiązań, zawarte w pierwszym pakiecie deregulacyjnym, który właśnie trafił do konsultacji.

Oto najważniejsze rozwiązania planowane przez resort rozwoju i technologii:

  • skrócenie maksymalnego czasu kontroli mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni;
  • obowiązek doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli wstępnej listy informacji i dokumentów (zmiana wprowadziłaby większą przejrzystość i przewidywalność procedur kontrolnych, co jest korzyścią zarówno dla inspekcji, jak i samej firmy);
  • rozszerzenie instytucji „wezwania miękkiego”;
  • zmiana definicji rzemiosła i rzemieślnika (do rzemiosła zostaną włączone nowe zawody, np. protetycy słuchu; działalność rzemieślniczą będą mogły prowadzić spółki kapitałowe);
  • zmiany w zakresie dofinansowania wykształcenia młodych pracowników;
  • wprowadzenie zachęt do mediacji i koncyliacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
  • umowy leasingu będą mogły być zawierane także poprzez wymianę dokumentów między stronami, a więc de facto przy wykorzystaniu środków elektronicznych;
  • zasada „one in, one out” (każdy dodawany obowiązek dla firm będzie wiązał się z koniecznością likwidacji innego obciążenia);
  • wydłużone vacatio legis (nie krótsze niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia – przedsiębiorcy zyskają czas do przygotowania się do nowych rozwiązań);

Więcej na temat pakietu deregulacyjnego: link