Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs, w ramach którego firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie na działania związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. Dofinansowanie, którego wysokość może sięgać od 10 do 300 tys. zł, ma na celu wsparcie przedsiębiorców w realizacji projektów technicznych, które przyczynią się do lepszych warunków pracy dla ich pracowników.

Inicjatywa ZUS ta jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, dając im szansę na finansowe wsparcie w zakresie inwestycji w bezpieczeństwo i higienę pracy. Oto najważniejsze informacje o konkursie:

Kwota dofinansowania: Od 10 do 300 tys. zł, z możliwością pokrycia nawet 80% wartości projektu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Aktywni przedsiębiorcy bez zaległości w opłacaniu składek i podatków, którzy nie korzystali z dofinansowania ZUS w ciągu ostatnich trzech lat.

Przeznaczenie dofinansowania. Zakup i instalacja urządzeń chroniących przed hałasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym, modernizacja oświetlenia, wdrożenie urządzeń zabezpieczających, zakup środków ochrony indywidualnej i inne działania poprawiające bezpieczeństwo pracy.

Jak i do kiedy składać wnioski? Wnioski można składać elektronicznie od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

Ogłoszenie wyników: Do 31 grudnia 2024 r., przedsiębiorcy dowiedzą się, czy otrzymają dofinansowanie na 2025 rok.

Więcej informacji: link