Przedsiębiorcy zwolnieni podmiotowo z VAT muszą brać pod uwagę wpływy finansowe uzyskane z najmu prywatnego (np. mieszkania czy garażu). Kwoty te powinny być wliczane do rocznego limitu po przekroczeniu którego należy wystawiać faktury VAT – zarówno ze sprzedaży firmowej, jak i z najmu.

Jeśli wpływy z prowadzenia biznesu i najmu prywatnego przekroczą w skali roku limit 200 tys. zł netto, wówczas podatnik przestaje mieć prawo do korzystania z podmiotowego zwolnienia z VAT (z art. 113). Staje się podatnikiem tego podatku i powinien wystawiać faktury VAT – zarówno za sprzedaż w ramach firmy, jak i z tytułu najmu oraz prowadzić ewidencję VAT.

Warto wspomnieć, że konieczność bieżącego sprawdzania przychodów uzyskiwanych z najmu dotyczy nie tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ale także zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Z interpretacji skarbowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych wynika ponadto, że jeśli najem ma charakter ciągły i jest realizowany dla celów zarobkowych, to wypełnia zawartą w ustawie o VAT definicję działalności gospodarczej. Nie może wiec być w takim wypadku mowy o działalności pomocniczej, która pozwalałaby uniknąć podatku VAT.