W kwietniu ubiegłego roku weszło w życie wiele nowych przepisów dotyczących zatrudnienia. Pracownicy zyskali uprawnienie do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Wymiar zwolnienia wynosi 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. Pracownik korzystający z tego zwolnienia zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.

Za siłę wyższą (zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego) uznaje się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne i nieuchronne oraz w danym układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia.

Podobnie jak w przypadku urlopu na żądanie, pracownik może złożyć wniosek w każdej dostępnej formie (osobiście, w formie pisemnej, elektronicznej czy też za pomocą SMS bądź przez telefon).

Pracodawca ma obowiązek udzielić tego zwolnienia na wniosek pracownika zgłoszony najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. Wniosek pracownika dotyczący ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej pracodawca przechowuje poza aktami osobowymi, tzn. w dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.

Źródło: biznes.gov.pl