Dzięki przepisom, które wejdą w życie 20 września br. firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie, albo miały nadpłatę, która automatycznie zaliczyła im się na poczet składek, uzyskają pełne zwolnienie. Do tej pory uldze podlegały wyłącznie składki nieopłacone.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że ponownie zajmie się wnioskami o zwolnienie ze składek tych firm, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w takiej sytuacji nie muszą składać do ZUS nowych wniosków – ich badanie nastąpi z urzędu po 20 września br. O zwrot nadpłaty będzie można wnioskować po tym, jak ZUS po raz drugi rozpatrzy sprawę zwolnienia ze składek. Informację na ten temat będzie można znaleźć na Platformie Usług Elektronicznych lub otrzymując pismo w tej sprawie.