Od 2018 r. wszystkie składki na ZUS przedsiębiorcy będą wpłacać na jedno, a nie jak dotychczas cztery rachunki bankowe. Obecne rachunki zostaną zamknięte.

Od października ZUS zacznie rozsyłać do przedsiębiorców pisma, w którym zostanie podany nowy, indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) do wpłat należności składkowych. ZUS informuje, że numer składać będzie się z 26 cyfr – cyfry od trzeciej do dziesiątej oznaczać mają numer identyfikacyjny ZUS, a ostatnie dziesięć cyfr to NIP danego przedsiębiorcy. List będzie wydrukowany na papierze ze znakiem wodnym, aby zapobiec oszustwom.
Od nowego roku wpłaty będą księgowane na koncie płatnika, a następnie rozdzielane na ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
Co istotne, wpłata będzie zaliczana w pierwszej kolejności na pokrycie zaległości wraz z odsetkami, a w drugiej kolejności na bieżące składki. Przedsiębiorcy mający długi wobec ZUS będą mogli wnioskować o rozłożenie należności na raty.
W razie nieotrzymania do 31 grudnia br. Informacji i indywidualnym rachunku składkowym należy skontaktować się z placówką ZUS albo z Centrum Obsługi Telefonicznej (22 560 16 00 – COT). To bardzo ważne, ponieważ po nowym roku nie będzie możliwości opłacania składek na dotychczasowych zasadach.
Przestrzegamy Państwa przed oszustami, którzy chcąc wykorzystać zmiany w płatnościach składek ZUS będą próbowali wyłudzić różnego rodzaju opłaty. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności pism w sprawie indywidualnego rachunku składkowego ZUS zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.