Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o mailach z informacją m.in. o braku opłaconych składek i przypomina, że nie kieruje tą drogą informacji o rozliczeniach składkowych.

Fałszywa korespondencja jest wysyłana z adresów: kancelaria.zus@wp.pl, zus-skladki@wp.pl, zus._kontakt@wp.pl, ZUS@gov.pl i zus_info@wp.pl. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że za pośrednictwem korespondencji elektronicznej klienci Zakładu nie otrzymują żadnych wezwań do zapłaty czy też informacji o nadpłatach. W ten sposób ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na Platformie Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. Mail w takim przypadku jednak zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS.
ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci. W razie wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, ZUS prosi o kontakt z najbliższą placówką lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.