Płatnicy, którzy mają swoje konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS otrzymują  informacje o zaległościach składkowych według stanu na 31 października. ZUS wskazuje też warunki spłaty ewentualnego zadłużenia.

Na kontach w PUE ZUS wprowadzono należne składki, które powinny zostać opłacone do 30 listopada 2020 r. W razie opóźnienia do podanych kwot składek należy doliczyć odsetki za zwłokę. Można to zrobić za pomocą kalkulatora odsetkowego, który jest udostępniony na stronie internetowej ZUS w zakładce [Firmy] > [Rozliczenia z ZUS] > [Kalkulator odsetkowy dla płatników składek ZUS].
Jeśli ktoś opłacił składki i ma wątpliwości co do kwoty należności wskazanej w informacji, może sprawdzić aktualny stan rozliczeń z ZUS na PUE ZUS w „Panelu płatnika”, w zakładce „Salda bieżące”.
Jak informuje ZUS, niewielkie kwoty zaległości mogą być spłacone wraz z bieżącymi składkami. W przypadku większych długów płatnik może wystąpić z wnioskiem o raty. W takiej sytuacji należy skontaktować się z doradcami ZUS ds. ulg i umorzeń, którzy przedstawią możliwe warunki spłaty zadłużenia. Pomogą także w wypełnieniu wniosku i niezbędnych dokumentów. Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce [Firmy] > [Ulgi i umorzenia] > [Doradca w sprawie ulg i umorzeń].
Zakład przypomina, że spłata zaległości do końca listopada 2020 r. albo złożenie wniosku o raty i, po podpisaniu umowy, realizacja układu ratalnego ograniczy narastanie długu i pozwoli na uniknięcie egzekucji.

Źródło: ZUS