Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy m.in. właścicieli sklepów. Teraz 500 zł będzie kwotą graniczną, która zdecyduje o odpowiedzialności sprawcy czynu za przestępstwo.

Znowelizowana ustawa określa na nowo wartość graniczną decydującą o odpowiedzialności sprawcy czynu za przestępstwo, a nie za wykroczenie i będzie to kwota 500 zł. W aktualnym stanie prawnym zakwalifikowanie czynu, o którym mowa w wyżej wymienionych przepisach Kodeksu wykroczeń, do kategorii wykroczeń albo przestępstw uzależnione jest od tego czy wartość przedmiotu czynu mieści się w granicach odpowiadających wartości 1/4 minimalnego wynagrodzenia czy też je przekracza. W celu uniknięcia pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, w ustawie nowelizującej, powraca się do kwotowego, a nie parametrycznego określania wartości granicznej decydującej o odpowiedzialności sprawcy czynu za przestępstwo albo za wykroczenie.