Projekt ustaw o podatkach dochodowych przygotowany przez resortu finansów i rozwoju zmienia zasady opodatkowania najmu prywatnego. Planuje się wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100 tys. zł, do którego można będzie stosować ryczałt w wysokości 8,5 proc. Przekraczając tę kwotę podatek wyniesie 12,5 proc.

Obecnie dochody z najmu i dzierżawy uzyskiwane przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą opodatkowane są według stawek: 18 i 32 proc. Można też rozliczyć się podatkiem zryczałtowanym według stawki 8,5 proc. W nowych regulacjach zaproponowano ograniczenie stosowania stawki ryczałtu 8,5 proc. do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Przewidziano też wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5 proc. od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł. Rozwiązanie to ma ograniczyć stosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania tylko do podatników, którzy takie przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów. Limit ten będzie dotyczył łącznie małżonków. Autorzy projektu wskazali w uzasadnieniu, że z zeznań PIT-28 za 2015 r. wynika, że średni deklarowany przychód z najmu wyniósł 18 240 zł.
Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.