Epidemia koronowirusa spowodowała konieczność przesunięcia części terminów realizacji obowiązków administracyjnych. Dotyczy to między innymi rozliczeń podatkowych – zobacz, jakie terminy zostały zmienione.

 • Deklaracje podatkowe (PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39).
  Możliwość złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku o miesiąc później bez konsekwencji karno-skarbowych (do 31 maja 2020).
 • Zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.

Odroczenie terminu płatności za marzec i kwiecień (do 1 czerwca 2020)

 • Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy.
  Możliwa rezygnacja przez małego podatnika z uproszczonych zaliczek i opłacanie zaliczek na zasadach ogólnych (od marca 2020).
 • Deklaracja CIT-8
  Wydłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego i zapłaty podatku do 31 maja 2020
 • Podatek od dochodów z budynków tj. podatek od nieruchomości komercyjnych.
  Odroczenie terminu płatności za marzec, kwiecień maj, jeżeli podatnik poniósł negatywne konsekwencje w związku z COVID-19, a uzyskane w danym miesiącu przychody spadły o co najmniej 50% w stosunku do przychodów z analogicznego miesiąca poprzedniego roku (do 20 lipca 2020)
 • Podatek od nieruchomości – zwolnienie.
  Rada Gminy w drodze uchwały może przyznać zwolnienie dla wybranych grup przedsiębiorców spełniających warunki               za część 2020
 • Podatek od nieruchomości – przedłużenie terminu płatności rat.
  Rada Gminy w drodze uchwały może przyznać przedłużenie terminu płatności rat podatku, przypadających do zapłaty w kwietniu, maju i czerwcu (do 30 września 2020)
 • Zwolnienie dłużnika z przepisów dot. zatorów płatniczych.
  Zwolnienie z obowiązku zwiększania dochodu, po spełnieniu warunków – na dotychczasowych zasadach, tj. brak konieczności zwiększenia dochodu (zaliczki) w miesiącu, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane.
 • Informacja o cenach transferowych.
  Wydłużenie terminu na złożenie informacji za rok podatkowy, który rozpoczął się 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. (do 30 września 2020)
 • Odliczenie straty za 2020.
  Możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. – w ramach korekty zeznania za 2019 r.
  Po złożeniu zeznania podatkowego za 2020: do 31 marca 2021 w przypadku CIT-8; do 30 kwietnia 2021 dla PIT-36 i PIT36L.
 • Nowy JPK_VAT.
  Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów (1 lipca 2020)
 • Nowa matryca stawek VAT.
  Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów (1 lipca 2020)
 • Podatek od sprzedaży detalicznej.
  Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów (1 stycznia 2021)
 • Indywidualna interpretacja podatkowa.
  Wydłużenie terminu na wydanie o 3 miesiące
 • Opłata prolongacyjna.
  Zwolnienie z opłaty w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia podatku/ zaległości podatkowej na raty.
  Przez okres obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu
 • Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zapłacie na rachunek spoza białej listy podatników VAT.
  Wydłużenie terminu w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – 14 dni
 • Sprawozdania finansowe – różne terminy w zależności od roku obrotowego.
 • Opłata za użytkowanie wieczyste
  Wydłużenie terminu płatności – do 30 czerwca 2020

Więcej na temat nowych terminów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, wdrożenia PPK (firmy 50+) i innych spraw, m.in. BDO, licencje TAXI, aukcje OZE można sprawdzić w portalu biznes.gov.pl