Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ZUS można teraz uzyskać za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Na biznes.gov.pl jest już dostępna usługa „niezalegania w podatkach”. Jak informuje resort rozwoju, z obu usług można korzystać w całości przez Internet. Wymagany jest przy tym profil zaufany lub e-dowód, za pomocą którego można zalogować się w serwisie biznes.gov.pl. Co istotne, dane we wniosku będą już w części uzupełnione w sposób automatyczny. Konieczne jest podanie tylko celu uzyskania zaświadczenia, liczby egzemplarzy oraz miejscowości, z której składa się wniosek. Następnie podpisany elektronicznie wniosek trafia do realizacji w ZUS. Odpowiedź z ZUS pojawia się również w serwisie biznes.gov.pl, co jest potwierdzane wiadomością e-mail lub SMS. Zaświadczenie można wtedy odebrać po zalogowania się do konta lub odebrać w skrzynce pocztowej systemu PUE ZUS.
Zaświadczenie online o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS można uzyskać tutaj: LINK