Osoba, która ma już pięć mieszkań, zapłaci przy transakcji wyższy podatek od czynności cywilnoprawnych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do dalszych prac projekt ustawy o ograniczeniach w nabywaniu lokali.

Nowe przepisy mają przeciwdziałać hurtowym zakupom lokali mieszkalnych, które zdaniem projektodawcy ograniczają dostęp do nabywania lokali służących zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych przez osoby fizyczne.

W świetle projektu osoba (w tym współwłaściciel) posiadająca co najmniej pięć lokali mieszkalnych, z których co najmniej jeden kupiła w okresie ostatnich 12 miesięcy lub chcąca kupić więcej niż pięć lokali, nie będzie mogła nabyć więcej niż jeden lokal raz na rok.

Ograniczenia nie będą dotyczyć dziedziczenia, darowizn, wyroku sądu czy egzekucji zobowiązania. Nie obejmą także nabywania lokali przez gminy i inne podmioty w celu wynajmowania w ramach najmu społecznego, ani nabywania w wyniku stosowania tzw. odwróconej hipoteki czy renty dożywotniej.

Dodatkowo nabycie mieszkań przez osobę posiadającą pięć lokali mieszkalnych objęte zostanie wyższym podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wyższa stawka stosowana będzie zarówno przy nabyciu na rynku wtórnym, jak i pierwotnym, gdzie dotychczas nie była stosowana. Zgodnie z obecnym kształtem projektu, podatek ten wyniesie 6%.

Źródło: PAP