Urzędnicy aktywnie korzystają z obowiązujących od 1 stycznia br. przepisów upoważniających ich do wykreślania firm z rejestru VAT – i to bez uprzedzenia.

Jak informuje „Rzeczpospolita” w niespełna miesiąc taki los spotkał już ponad 5.000 przedsiębiorstw. Wśród powodów wykreśleń wskazano zawieszenie działalności, składanie tzw. zerowych deklaracji VAT, podanie nieprawdziwych danych, nie stawienie się na wezwanie fiskusa, niezłożenie deklaracji VAT mimo podleganiu takiemu obowiązkowi oraz… brak możliwości skontaktowania się z firmą. Skutkiem wykreślenia firmy z rejestru VAT jest pozbawienie jej prawa do odliczenia tego podatku, ponieważ niezbędnym do tego warunkiem jest posiadanie statusu czynnego podatnika VAT.