Już wkrótce będzie można przekazać najbliższym nieco większe kwoty w ramach darowizn. Przewiduje to rozporządzenie resortu finansów.

W obowiązującym stanie prawnym zwolnione z podatku jest nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej:

  • 9 637 zł od jednego darczyńcy,
  • 19 274 zł od wielu darczyńców łącznie.

Jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej kwota ta wynosi 7 276 zł, a jeśli należy do III grupy podatkowej – 4 902 zł.

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia kwoty będą kształtować się następująco:

  • 10 434 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
  • 7 878 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
  • 5 308 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Wyższe kwoty zwolnione z podatku i niepodlegające opodatkowaniu będą miały zastosowanie do darowizn, w których obowiązek podatkowy powstał od dnia następującego po opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.