Nowe obowiązki w zakresie kas fiskalnych – zwłaszcza te, które wchodzą w życie od 1 lipca br. – budzą wiele wątpliwości. Część z nich rozwiewa resort finansów uspokajając jednocześnie, że przedsiębiorcy nie będą zmuszeni do szybkiej wymiany kas, bo przepisy będą wchodzić w życie etapami.

Projektowane przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu VAT i są związane ze znacznymi nadużyciami w zakresie wystawiania faktur, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym. Chodzi o wystawianie tzw. „pustych faktur” do paragonów fiskalnych, głównie w branży paliwowej oraz budowlanej.
Od 1 lipca br. w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się NIP (a więc w praktyce dla przedsiębiorcy), wystawić można tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera ten numer.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących paragon fiskalny powinien zawierać m. in. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy. W związku z tym, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy, obowiązek wystawiania faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posługujących się takim numerem będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność. Sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy powinna być dokumentowana fakturą, a nie paragonem. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że już dziś w ustawie o VAT istnieją przepisy, które pozwalają na wystawianie faktur uproszczonych, czyli paragonów fiskalnych z numerem NIP nabywcy przy transakcjach do kwoty 450 zł – w tym zakresie nowe rozwiązanie nie wprowadza żadnych zmian.
Zmiana ma dotyczyć wyłącznie szczególnego przypadku, gdy podatnik otrzymuje paragon fiskalny, a następnie żąda wystawienia do niego faktury. Nowa propozycja uwzględnia nadal taką możliwość, ale tylko pod warunkiem, że na paragonie fiskalnym będzie numer NIP nabywcy.
Za wystawienie faktury do paragonu bez NIP będzie groziła kara w wysokości 100% kwoty VAT wskazanego na tej fakturze.