Polski Ład wprowadza nowe zasady dotyczące wykupu leasingowanych aut na cele prywatne – trzeba będzie uważać, aby nie zapłacić podatku!

Przepisy Polskiego Ładu nie ominęły leasingu – niestety planowane zmiany nie są korzystne dla podatników prowadzących działalność gospodarczą. Od 2022 r. wykup pojazdu z leasingu na cele prywatne, a następnie sprzedanie go przed upływem 6 lat będzie uznawane za sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji (teoretycznie) powstanie obowiązek wykazania tej transakcji jako przychodu firmowego i odprowadzenie podatku dochodowego.