Nowy wykaz podatników VAT jest dostępny od 1 września br., ale obowiązek zapłaty na wskazany  w nim rachunek wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2020 r.

Do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą konsekwencji podatkowych, ale po 1 stycznia 2020 r. dokonując zapłaty na rachunek spoza wykazu, trzeba liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym i z odpowiedzialnością solidarną w VAT.
Do końca roku jest więc czas na to, by poznać zasady funkcjonowania wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie.
W wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli zatem do działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR), to taki rachunek nie będzie zamieszczony w wykazie. Na stronie MF oraz podatki.gov.pl są zamieszczone pytania i odpowiedzi w sprawie wykazu podatników VAT opracowane na bazie pytań podatników. Dotyczą one m.in. rachunków wirtualnych kontrahentów, płatności za pomocą karty debetowej, kredytowej lub szybkich płatności internetowych, a także płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów, którzy nie są zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy VAT.