Nie ma co liczyć na coś więcej niż wrzucenie w koszty w podatku dochodowym wydatków na wdrożenie KSeF. Podatnicy VAT czynni mogą dodatkowo dokonać odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów towarów i usług związanych ze wdrożeniem KSeF. Poza tym MF oferuje bezpłatne narzędzia i obiecuje aplikację mobilną.

Resort finansów w odpowiedzi na pytanie o wsparcie państwa przy obowiązkowym wdrożeniu KSeF wskazuje, że bezpośrednie korzyści biznesowe z tym związane przedsiębiorcy odczują po wdrożeniu systemu. Obligatoryjne e-fakturowanie będzie miało wpływ na usprawnienie obrotu gospodarczego przez wprowadzenie jednego standardu e-faktury, zamianę dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe, a także cyfryzację i automatyzację obiegu faktur pomiędzy podatnikami oraz ich księgowania. Rozwiązanie to przyczyni się nie tylko do szybszego i sprawniejszego dokumentowania transakcji, ale również do przyspieszenia realizacji płatności. Nabywca będzie miał pewność, że faktura została wystawiona przez podmiot uprawniony. Dodatkowo wystawca faktury jest pewien, że odbiorca otrzymał fakturę.

Ustrukturyzowany jednolity wzór faktury pozwoli na automatyzację procesów księgowych, co w konsekwencji przełoży na oszczędność czasu pracowników, który można wykorzystać w innych obszarach prowadzenia działalności.

MF podkreśla, że faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez 10 lat, co daje realną możliwość oszczędności, związanych z brakiem obowiązku przechowywania tych dokumentów przez przedsiębiorców.

Do instrumentów wsparcia podatników zaliczają się także udostępnione przez Ministerstwo Finansów bezpłatne narzędzia tj. Aplikacja Podatnika KSeF czy zaktualizowana e-mikrofirma. Trwają prace nad udostępnieniem aplikacji mobilnej.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą uwzględnić koszty wdrożenia KSeF w podatku dochodowym, a podatnicy VAT czynni mogą dokonać odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów towarów i usług związanych ze wdrożeniem KSeF.

Źródło: MF