Od połowy przyszłego roku mają obowiązywać przepisy, w świetle których firma zaliczy wydatek w koszty uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy wpłaty dokona na rachunek zarejestrowany przez fiskusa.

Projekt zmian w ustawie o VAT umożliwi przedsiębiorcom dostęp do bardziej szczegółowych informacji o kontrahentach, aby łatwiej było można weryfikować wiarygodność partnerów w biznesie i mieć pewność, że działają zgodnie z prawem. Wzmożona czujność będzie szczególnie wskazana, gdyż – jak zakłada nowelizacja – zapłata na inny rachunek niż zgłoszony skarbówce może spowodować pociągnięcie do solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe, a na dodatek nie będzie można takiego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.