W tym roku możemy zwrócić się do fiskusa u wypełnienie za nas rocznego zeznania podatkowego. Wystarczy złożyć wniosek PIT-WZ do 18 kwietnia br.

Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy może złożyć podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który uzyskuje dochody od płatników (np. pracodawcy albo organów rentowych). Możliwość ta jest przewidziana dla osób, które rozliczają się same, wspólnie z małżonkiem oraz dla samotnie wychowujących dzieci.

Składając wniosek PIT-WZ przekazujemy do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PITWZ przygotuje zeznanie podatkowe.

Wniosek o sporządzenie zeznania składa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje albo bankowości elektronicznej (w tej chwili jest to możliwe w PKO BP, BGŻ, BNP Paribas i Raiffaizen Polbank).
W ciągu maksymalnie 5 dni urząd prześle na podany we wniosku PIT-WZ adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do sporządzonego zeznania podatkowego. Po kliknięciu w link oraz wprowadzeniu kodu otrzymanego wraz z linkiem uzyskuje się dostęp do swojego zeznania podatkowego w systemie teleinformatycznym. Można zaakceptować lub odrzucić przedstawione zeznanie – jest na to czas do 2 maja br. Brak reakcji oznacza akceptację. Zeznanie złożone w ten sposób można poprawić przygotowując samodzielnie korektę. Odpowiedzialność za prawidłowość zeznania rocznego ponosi podatnik, ale nie musi obawiać się negatywnych konsekwencji, jeśli w formularzu pojawią się oczywiste błędy np. rachunkowe albo takie, które wynikają z omyłek płatnika. PIT wypełniany przez urząd skarbowy może być skontrolowany na tych samych zasad co inne zeznania – fiskus ma na to 6 lat.

Największą korzyścią tego nowego rozwiązania jest oszczędność czasu i zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które mogą wynikać choćby z przepisywania danych z informacji od płatników (np. z PIT-11) czy błędów rachunkowych. Poza tym samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego i załączników, w których wykazywane są ulgi, nierzadko sprawia podatnikom problemy.