Możliwe, że już w tym roku właściciel jednoosobowego biznesu będzie mógł skorzystać z miesięcznych wakacji, informując ZUS o rezygnacji z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie ma znaczenia, w jakiej formie rozlicza podatek dochodowy.

Rząd przyjął informację ministra rozwoju i technologii na temat nowego rozwiązania. Szef rządu zapowiada, że projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych ustaw, który wprowadzi wakacje od składek, ma być gotowy w marcu br.

Podczas korzystania z planowanej ulgi, przedsiębiorcy będą mogli prowadzić działalność gospodarczą i wystawiać faktury.

Ponowne podleganie składkom nie będzie wymagało zgłoszenia. Podczas wakacji od składek przedsiębiorca nadal będzie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu pod warunkiem, że opłacał składki przez co najmniej 90 dni.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pozytywnie ocenia tę inicjatywę, choć uważa, że urlop od składek powinien trwać nie jeden, a trzy miesiące. Ponadto jego zdaniem konieczna jest reforma systemu polegająca na wprowadzeniu dobrowolnego ZUS-u lub objęcie przedsiębiorców KRUS-em. W opinii Adama Abramowicza tylko takie śmiałe kroki przywrócą polskiej gospodarce silną dynamikę rozwojową, zapewnią dobrobyt społeczny i sprawiedliwy wzrost.