Samozatrudnieni, osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, a także przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek do ZUS albo świadczenia postojowego.

Samozatrudnieni

Samozatrudniony, którego przychód w poprzednim miesiącu wyniósł nie więcej niż 15 681 zł, przez 3 miesiące może być zwolniony ze składek do ZUS. Wystarczy złożyć wniosek RDZ do ZUS – wysyłając go pocztą, składając osobiście w urzędzie (do skrzynki na dokumenty, bez potrzeby kontaktu z pracownikiem) lub korzystając z wniosku elektronicznego.

Zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych

Osoba, która pracowała na podstawie umów cywilnoprawnych ma prawo do świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł lub w wysokości wynagrodzeń z tych umów, jeżeli przychód z nich był niższy od 1300 zł. W tym celu zleceniodawca lub zamawiający musi w jego sprawie złożyć wniosek RSP-C do ZUS. Może go wysłać pocztą, złożyć osobiście w urzędzie (do skrzynki na dokumenty, bez potrzeby kontaktu z pracownikiem) lub skorzystać z wniosku elektronicznego.

Świadczenie postojowe

Aby skorzystać ze świadczenia postojowego należy złożyć wniosek RSP-D do ZUS. Może go wysłać pocztą, złożyć osobiście w urzędzie (do skrzynki na dokumenty, bez potrzeby kontaktu z pracownikiem) lub skorzystać z wniosku elektronicznego.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju