Od maja br. zmieniają się przepisy dotyczące serwisowania kas fiskalnych. Brak przeglądu raz na dwa lata może skutkować karą w wysokości 300 zł.

Do tej pory za brak przeglądów technicznych kas rejestrujących groziła wyłącznie utrata prawa do ulgi na zakup tego urządzenia (przedsiębiorcom, którzy z takiej ulgi skorzystali, w okresie 3 lat). Ostatnia nowelizacja przepisów o VAT przewiduje drugą sankcję, która będzie nakładana na właściciela kasy. Resort finansów będzie otrzymywał od serwisantów raporty rejestrowane w Centralnym Rejestrze Kas. Nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku prowadzenia książki kasy, w której zapisuje się wyniki przeglądów technicznych.
W sytuacji, gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w przepisach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nałoży na niego karę pieniężną w wysokości 300 zł z 14-dniowym terminem płatności.