Od września br. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, które zmieniły zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń chorobowych i wypadkowych.

Teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do występowania z żądaniem zwrotu zasiłku chorobowego, w sytuacji gdy był on nienależnie pobrany – może również żądać odsetek. Do tej pory tego typu sprawy znajdowały swój finał w sądach, a wyroki były różne, ponieważ nie było przepisu prawa, który wprost pozwalałby ZUS-owi zwracać się o zwrot zasiłku.
Sprawa dotyczy pracowników, którzy podczas pobierania tych świadczeń pracują zarobkowo lub wykorzystują zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Chodzi o sytuację, kiedy zatrudniony przebywający na zwolnieniu lekarskim wyjeżdża na wakacje lub na przykład remontuje mieszkanie.
Od przyszłego roku przepisy zwalczające niewłaściwe wykorzystanie L4 zostaną jeszcze bardziej zaostrzone, ponieważ ZUS będzie mógł w tym zakresie korzystać z informacji uzyskanych od osób trzecich, np. sąsiadów.