Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii apeluje do przedsiębiorców, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w CEIDG by uporządkowali dane. Od maja br. wykreślenia będą dokonywane z urzędu.

Jak podkreśla MPiT wiele wpisów jednego przedsiębiorcy to nieprawidłowość, która negatywnie wpływa na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z kontrahentami, którzy mogą mieć problem z ustaleniem, który wpis jest prawidłowy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy dane we wpisach nie pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności.
W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, MPiT zachęca przedsiębiorców do uporządkowania wpisów. Mogą tego dokonać, składając wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju:

  • jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go, a drugi wpis wykreślić, składając wniosek CEIDG-3 (służy on do wykreślenia zdublowanego wpisu),
  • jeżeli przedsiębiorca całkowicie zakończył działalność gospodarczą i wpisy są już nieaktualne, powinien złożyć wnioski o ich wykreślenie. Można wskazać datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, która rozumiana jest jako ostatni dzień jej wykonywania.

Przedsiębiorca może sprawdzić, czy ma „zdublowane” (aktywne lub zawieszone) wpisy do CEIDG, wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców, która jest dostępna na stronie http://www.firma.gov.pl