Od 1 stycznia 2020 r. w polskim prawie pojawi się nowa usługa transportowa: pośrednictwo przy przewozie osób. Do takiej działalności będzie potrzebna licencja, trzeba się też liczyć z obowiązkami.

Dotychczas pośrednictwo pomiędzy kierowcą a pasażerem nie było uregulowane, co prowadziło do nierównej konkurencji między przewoźnikami, którzy działają na podstawie dziś obowiązujących przepisów i licencji (np. korporacje taksówkarskie), a tymi których te przepisy nie obowiązują. Po wejściu w życie nowych zasad ta luka zniknie i warunki świadczenia usług transportowych powinny się wyrównać.

Kto może być pośrednikiem przy przewozie osób?

Pośrednikami mogą zostać przedsiębiorcy, którzy przy pomocy aplikacji mobilnych, stron internetowych, środków komunikacji elektronicznej, programów komputerowych, czy systemów teleinformatycznych:

  • przekazują zlecenia przewozu osób oraz
  • zawierają umowy przewozu w imieniu klienta lub przedsiębiorcy wykonującego przewóz osób lub
  • pobierają opłaty za przewóz osób lub
  • umożliwiają zawarcie umowy przewozu lub
  • umożliwiają uregulowanie opłaty za przewóz osób.

Od 1 stycznia 2020  firma wykonująca pośrednictwo przy przewozie osób musi mieć odpowiednią licencję. Co więcej, pośrednik może zlecać, organizować lub rozliczać przewóz osób wyłącznie kierowcom, którzy posiadają licencję na taki przewóz:

  • samochodem osobowym,
  • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (np. van),
  • taksówką.

Licencji na pośrednictwo przy przewozie osób będzie udzielał Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD). Wniosek należy złożyć osobiście w GITD, listownie lub elektronicznie, za pomocą skrzynki ePUAP. Firmy wykonujące pośrednictwo przy przewozie osób, które zostaną objęte nowymi regulacjami muszą uzyskać wymaganą licencję w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, która nakłada na nich ten obowiązek. To oznacza konieczność zdobycia uprawnień najpóźniej do 31 marca 2020 r.
Nowe przepisy nakładają na pośrednika przy przewozie osób obowiązki, m.in.:

  • weryfikacji, czy kierowca, któremu przekazuje zlecenia przewozu osób, posiada odpowiednią licencję,
  • prowadzenia (w postaci elektronicznej) rejestru przekazanych zleceń przewozu osób, ewidencję kontrahentów, którym zleca przewóz osób, przechowywania tych danych i udostępniania na wniosek organów Inspekcji Transportu Drogowego lub Krajowej Administracji Skarbowej.

Przedsiębiorca wykonujący pośrednictwo przy przewozie osób w trakcie kontroli będzie mógł zostać ukarany karą pieniężną w wysokości od 5000 do 40000 zł.

Zmiany dotyczące taksówek
Ponadto nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. dopuszcza możliwość rozliczania opłaty za przewóz osób za pomocą aplikacji mobilnej. Znikną egzaminy z topografii miasta dla kierowców wykonujących przewóz osób taksówką, a także ze znajomości przepisów prawa miejscowego. Licencja na przewóz osób taksówką będzie udzielana na określony obszar, a nie jak dotychczas, także na określony pojazd. Oznacza to, że w przypadku zmiany samochodu kierowca nie będzie już musiał wyrabiać nowej licencji, a jedynie dokonać zmian w już przyznanej.

Więcej informacji na ten temat: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/nowe-reguly-na-rynku-uslug-przewozu-osob/nowe-reguly-na-rynku-uslug-przewozu-osob