Nieuczciwi pracownicy stacji paliw w zamian za korzyść majątkową wystawiają do nieodebranych przez kupujących paliwo paragonów faktury na firmy, które nie nabyły paliwa. Te w oparciu o sfałszowane faktury zawyżają kwotę podatku naliczonego oraz kosztów podatkowych. MF ostrzega przed takim procederem.

W komunikacje MF czytamy, że firma, dla której wystawiono fakturę pomimo, że nie była faktycznym nabywcą paliwa, nie ma prawa do odliczenia podatku wykazanego w tej fakturze. W przypadku, gdy jednak odliczy podatek z tej faktury, zostanie na nią dodatkowo nałożona sankcja w wysokości 100% zawyżenia podatku naliczonego. Osoby zamieszane w tego rodzaju praktyki muszą się również liczyć z odpowiedzialnością karnoskarbową. Resort finansów przypomina, że w podatku dochodowym takiej faktury nie można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, ponieważ wydatek musi dokumentować rzeczywiste transakcje dokonane między sprzedawcą i nabywcą wskazanymi na fakturze.