Od 12 lipca br. wchodzą w życie przepisy zabraniające kopiowania dokumentów tożsamości – dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy, kart pojazdu czy legitymacji osób niepełnosprawnych. Potwierdzenie danych będzie możliwe przez okazanie dokumentu, a nie jego skopiowanie.

Zdaniem generalnego inspektora ochrony danych osobowych oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kserowanie dokumentów ułatwiało nieuczciwym osobom popełnianie przestępstw, np. wyłudzeń pożyczek. Problem dotyczył m.in. wypożyczalni samochodów oraz sprzętu narciarskiego, wodnego, plażowego, rowerów i hulajnóg, które kopiowały dokumenty tożsamości klientów, aby zabezpieczyć się przed kradzieżą lub zniszczeniem użyczanego sprzętu.
Od 12 lipca sporządzenie kopii dowodu tożsamości, jego repliki, kserokopii lub wydruku będzie zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Wyjątki

Dozwolone będzie kopiowanie dokumentów do wielkości mniejszej niż 75% i większej niż 120%. Dopuszczalne będą też kopie stworzone w celach urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, której dane dotyczą.

źródło: ustawa z 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych.