Przedsiębiorca – podobnie jak inni podatnicy PIT – może korzystać z ulg podatkowych. Jakie odliczenia można zastosować zależy od formy opodatkowania. Największe daje opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorca ma m.in. prawo do odliczania od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, a od podatku można odliczyć składkę zdrowotną. Przysługuje też ulga z tytułu straty. Przepisy podatkowe pozwalają na stosowanie innych ulg (odliczanych od dochodu albo podatku), w tym m.in.:

  • na działalność badawczo-rozwojową
  • na internet
  • darowizny na cele pożytku publicznego
  • darowizny na cele krwiodawstwa
  • darowizny kościelne
  • ulga rehabilitacyjna
  • ulgi dla osób niepełnosprawnych

Przedsiębiorca a ulga na dziecko

Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na dziecko obejmuje przedsiębiorców, ale nie wszystkich. Mogą z niej skorzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Oznacza to, że z ulgi nie skorzysta ten, kto rozlicza się liniowo, kartą podatkową albo ryczałtem ewidencjonowanym.

Masz pytania dotyczące ulg w zeznaniu rocznym za 2018 r.? Chętnie odpowiemy na wszelkie wątpliwości!

Źródło: biznes.gov.pl