Prezydent podpisał nowelizację, która wprowadzi indywidualne rachunki składkowe dla płatników. Od stycznia przedsiębiorcy będą robili tylko jeden przelew, a ZUS rozdzieli otrzymane środki.

Składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych trzeba będzie wpłacać na jedno konto. Niewątpliwie pozwoli to zmniejszyć koszty i zaoszczędzić czas. Przypisanie indywidualnego numeru rachunku składkowego konkretnemu płatnikowi ma usprawnić identyfikację wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 października 2017 r., a ZUS będzie miał czas do końca roku na poinformowanie płatników o nadanych im numerach kont. Już od 1 stycznia 2018 r. składki opłacane będą na jedno konto zamiast czterech.

Ustawa przewiduje także ułatwienia dla płatników składek, jeżeli chodzi o wydawanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami. Zaświadczenia te oraz decyzje o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał.

Zgodnie z nowymi regulacjami zmienią się zasady zaliczania wpłat dokonywanych przez płatnika składek na koncie – w pierwszej kolejności będą regulowane najstarsze zaległości w składkach.