Prezydent podpisał ustawę o KSeF, która wprowadza obowiązek e-fakturowania od  1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT – od 1 stycznia 2025 r.

Jak jest teraz?

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, który będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. (dla sektora MŚP nierozliczającego się z VAT od 1 stycznia 2025 r.). Obecnie e-faktura działa, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Jak będzie?

 • faktury z kas rejestrujących będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • paragon fiskalny z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.
 • faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.
 • bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF. Wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS.
 • kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF.
 • w przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline. W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących.
 • można liczyć na liberalizację sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.
 • Nastąpi likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

Korzyści z wdrożenia KSeF

 • zwrot podatku VAT naliczonego zamiast w 60 w 40 dni.
 • łatwiejsze i szybsze korygowanie faktur.
 • brak konieczności wystawiania duplikatów faktur, ponieważ e-faktury w KSeF nie zgubią się, nie ulegną zniszczeniu, będą zawsze dostępne dla wystawcy i odbiorcy faktury.
 • mniej obowiązków – podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA).
 • zapewnienie przedsiębiorcom uczciwej konkurencji – nabywca ma pewność, że faktura została wystawiona przez podmiot uprawniony, a wystawca faktury jest pewien, że odbiorca otrzymał fakturę.
 • usprawnienie obrotu gospodarczego – szybsze i sprawniejsze dokumentowanie transakcji i przyspieszenie realizacji płatności. 

Co i kiedy trzeba zrobić?

Choć wydaje się, że jest jeszcze sporo czasu na przygotowanie firmy do e-fakturowania, warto już teraz pomyśleć o opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich procedur związanych z wystawianiem i odbiorem faktur. Trzeba też pomyśleć o dostosowaniu programu księgowego do nowych obowiązków.

Źródło: MF