28 kwietnia Rząd przyjął trzeci pakiet przepisów, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Teraz nad projektem pracuje parlament.

Projekt ustawy aktualizującej Tarczę antykryzysową w części skierowanej do biznesu zakłada zniesienie limitu przychodów – ze składek zostaną zwolnieni przedsiębiorcy, których przychód przekracza 300% (ok. 16 000 zł), ale dochód nie może być wyższy niż 7 000 zł. Ulga dotyczy tylko 2 miesięcy (składek za kwiecień i maj) i obejmuje przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 49 pracowników. O wsparcie z Tarczy 3.0 będą mogły się ubiegać się będą mogły także osoby, które rozpoczęły działalność przed 1 kwietnia 2020 r.
Z rozwiązań zawartych w dwóch pierwszych wersjach Tarczy do 27 kwietnia skorzystało ponad 2 mln osób. Najwięcej wniosków dotyczyło zwolnienia ze składek do ZUS za marzec – maj 2020 r., pożyczek dla mikroprzedsiębiorców oraz świadczenia postojowego.