Ulga za zakup maszyn i urządzeń nawet do 100 tys. zł

Mająca obowiązywać od 2018 r. ulga na innowacje umożliwi coroczne jednorazowe rozliczenie nakładów poniesionych na nowe środki trwałe (maszyny i urządzenia) w wysokości od 10 tys. do 100 tys. zł.