Wyżywienie pracownika w delegacji ponad kwotę diet – z podatkiem

NSA potwierdził niekorzystną dla pracowników linię orzecznictwa zgodnie z którą wartość wyżywienia pracownika zapewnionego przez pracodawcę w trakcie podróży służbowych, która przekracza wartość diet stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Zwolniona z PIT jest tylko ta cześć świadczenia otrzymanego przez pracownika, która nie przekracza wartości diety określonej w rozporządzeniu. NSA wskazał, że rezygnacja przez pracodawcę z wypłacania diety na rzecz zapewnienia bezpłatnego i pełnego wyżywienia nie oznacza, że w takiej sytuacji nie ma limitu dla należności związanych z wyżywieniem pracownika podczas podróży służbowej. Przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia, które otrzymuje pracownik, powodujące u niego przysporzenie majątkowe, a mające swoje źródło w łączącym podatnika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Oprócz wypłat pieniężnych wymienionyc