Ważne! Przypominamy o aktualnych badaniach pracowników i szkoleniach BHP

Pracodawca jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy pracownicy posiadali aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy (z którym pracodawca powinien mieć podpisaną umowę) oraz zaświadczenia o przeszkoleniu BHP.