Zasady korzystania z konta bankowego wspólników spółki cywilnej

Wspólników spółki cywilnej nie dotyczą limity w odniesieniu do regulowania należności podatkowych ze wspólnego rachunku bankowego.