Sprzedawca nie może odmówić wydania paragonu lub faktury

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że sprzedawca ma obowiązek wydać nabywcy paragon fiskalny zawierający jego NIP w każdej sytuacji, gdy nabywca tego zażąda, niezależnie od wartości sprzedaży. Nabywca może żądać zarówno wystawienia faktury VAT pełnej, jak i wydania paragonu z NIP.