Nierzetelna faktura nie może być ujęta w kosztach

W świetle wydanego w kwietniu br. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego faktury dokumentujące zdarzenia gospodarcze, które nie miały miejsca w rzeczywistości (nawet jeśli dokumenty te od strony formalnej są prawidłowe), nie mogą być ujęte w kosztach firmowych.