Wpłacisz na konto niezgłoszone fiskusowi, nie wrzucisz wydatku w koszty

Od połowy przyszłego roku mają obowiązywać przepisy, w świetle których firma zaliczy wydatek w koszty uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy wpłaty dokona na rachunek zarejestrowany przez fiskusa.