Nowe przepisy o konfiskacie majątków firm prowadzonych przez osoby fizyczne

Wiosną tego roku mają wejść w życie przepisy o tzw. konfiskacie rozszerzonej. Przepadek majątku firmowego zgromadzonego w nielegalny sposób lub pochodzącego z nielegalnych źródeł ma dotyczyć firm będących własnością osób fizycznych.