Jakie kary może nałożyć na pracownika pracodawca?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej w firmie organizacji i porządku pracy, przepisów BHP, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy pracodawca może stosować kary porządkowe.