Błąd lub zwrot – jak zaewidencjonować w kasie fiskalnej?

W przypadku popełnienia błędu, wymiany lub zwrotu towaru należy dokonać wpisu w odrębnej ewidencji. W kasie fiskalnej nie ewidencjonuje się bowiem ani zwrotów towarów ani uznanych reklamacji towarów i usług.