Od czerwca przyszłego roku jednoosobowe firmy będą mogły korzystać z ochrony zbliżonej do tej, jaka przysługuje konsumentom.

Ochrona konsumencka będzie przysługiwać firmom z CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami. Obejmie jednak tylko umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.  Jak tłumaczy resort rozwoju, autor zmian w przepisach, przykładowo mechanik samochodowy, któremu popsuła się drukarka, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie (i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności). Przedsiębiorcom będzie przysługiwać ochrona przewidziana dla konsumentów, jeśli chodzi o stosowanie niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny. Nowe przepisy będą mieć zastosowanie w odniesieniu do umów zawartych po 1 czerwca 2020 r.