Pracodawca, który zapewnia swoim podwładnym nieodpłatne szczepienia przeciwko grypie musi odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy.

Zbliża się sezon jesienno-zimowy, a wraz z nim okres zwiększonej absencji pracowników spowodowany zachorowaniami. To w dużym stopniu dezorganizuje pracę wielu firm, dlatego coraz częściej pracodawcy refundują swoim podwładnym szczepienia przeciwko grypie, podpisując stosowne umowy z placówkami medycznymi lub kupując szczepionki.
W świetle przepisów podatkowych korzystający ze szczepień pracownicy uzyskują przychód ze stosunku pracy, a właściciel firmy powinien pobrać zaliczkę na PIT. Takie stanowisko jest też prezentowane w interpretacjach podatkowych: jeśli pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikom szczepień w oparciu o przepisy obowiązującego prawa (np. Kodeksu pracy), ale robi to dobrowolnie, to takie świadczenia nie korzystają ze zwolnienia w PIT. Fiskus nie uzna natomiast zakupu szczepionek za przysporzenie po stronie pracowników, jeśli pracodawca zapewnia je wywiązując się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, np. z uwagi na szczególne warunki wykonywanej pracy, takie jak choćby narażenie na działanie szkodliwych czynników biologicznych.