Większość przedsiębiorców słyszała o spółce z o.o. i pewnie nieco mniej o spółce komandytowej. Mało kto jednak wie, że przepisy polskiego prawa dopuszczają bardzo korzystny model prowadzenia działalności, łączący zalety obu tych spółek.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to szczególny rodzaj spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. Rolą komplementariusza jest reprezentowanie i zarządzanie spółką komandytową.
Najważniejszym plusem tej formy prawnej jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników i osób działających w imieniu spółki (taka jak w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością). Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne, podatkowe, ZUS itp. w przypadku komandytariusza ogranicza się tylko do wysokości sumy komandytowej. Komplementariusze odpowiadają co prawda za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem osobistym, ale gdy funkcję komplementariusza pełni spółki z o.o., majątek osób fizycznych nie jest zagrożony. Zaletą tej formy prawnej jest też to, że zyski spółki nie są dodatkowo obciążone podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Jeśli są Państwo zainteresowani prowadzeniem działalności w formie spółki komandytowej, zapraszamy do naszej kancelarii w celu omówienia szczegółów.