Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa znosi zbędne obowiązki utrudniające prowadzenie działalności. Zmiany dotyczą czterech obszarów: fakturowania, ułatwień dla eksporterów, wspólnych zasad przeliczania kursów walut w VAT i PIT/CIT oraz korzyści finansowych dla przedsiębiorców.

Oprócz powyższych ułatwień w podpisanej ustawie wprowadzono przepisy doprecyzowujące wybrane elementy konstrukcji VAT, m.in. w zakresie WIS, JPK, tzw. białej listy podatników i kas rejestrujących. Zmianie uległy również ramy systemu zwrotu podatku podróżnym. Zmierzają one w kierunku wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów.

Co się zmienia?

  • Fakturowanie

Rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in-minus przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. W ustawie o VAT zostanie wprowadzony przepis wskazujący sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania), ponieważ dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie, co nie dawało to odpowiedniej pewności prawa.

  • Ułatwienia dla eksporterów

Dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów zostanie wydłużony termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy.

  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.

  • Korzyści finansowe

– wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy

– odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

– zwiększenie limitu na jednorazowe prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Nowe rozwiązania zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach (np. zmiany w Tax Free).

Źródło: Ministerstwo Finansów