Pakiet SLIM VAT ma uprościć i unowocześnić rozliczenia VAT. „Odchudzona” konstrukcja podatku zakłada proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe.

Przyjęty przez Radę Ministrów pakiet ma na celu stopniowe upraszczanie regulacji VAT – usuwanie czasochłonnych i zbędnych formalności.
SLIM VAT Jest programem pilotażowym, który powstał w wyniku dialogu z przedsiębiorcami na temat dalszego upraszczania rozliczeń VAT. Kolejne ułatwienia będą ogłaszane co sześć miesięcy. Projekt obejmuje cztery obszary:

  • Proste fakturowanie
  • Ułatwienia dla eksporterów
  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
  • Korzyści finansowe

Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach (m.in. w Tax Free).