Wokół obowiązków dla firm wynikających z przepisów o RODO narosło wiele mitów, które w odniesieniu do ochrony danych osobowych pracowników rozwiewa poradnik wydany przez UODO.

 „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” to publikacja wydana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, w której znajdują się wyjaśnienia, w jaki sposób pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy i pracowników zgodnie z RODO. Wskazówki dotyczą także zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.
W poradniku czytamy, że pracodawcy mogą żądać od kandydatów do pracy jedynie tych danych, które są niezbędne do rekrutacji. Nie wolno więc zbierać danych „na zapas” ani „na wszelki wypadek”. Z poradnika dowiadujemy się też m.in., że co do zasady niedopuszczalne jest gromadzenie przez pracodawców (i agencje rekrutacyjne) informacji zamieszczanych przez kandydatów do pracy na swój temat w mediach społecznościowych i innych ogólnodostępnych źródłach.
Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem – można go pobrać tutaj LINK